Quy định điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

     (BĐ) – Để các hướng dẫn viên du lịch (HDV DL) hoạt động đúng quy định theo  Luật DL 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018), Sở DL Bình Định vừa có thông báo số 675/TB-SDL về việc triển khai quản lý HDV DL theo quy định của luật này. Theo đó, HDV DL chỉ được hành nghề khi đáp ứng cả 3 điều kiện sau:

Có thẻ HDV DL. Có hợp đồng lao động với DN kinh doanh dịch vụ lữ hành; DN cung cấp dịch vụ hướng dẫn DL hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn DL đối với HDV DL quốc tế và HDV DL nội địa. Có hợp đồng hướng dẫn với DN kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình DL; đối với HDV DL tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu DL, điểm DL.

Thông báo này nhằm thực hiện công văn số 1342/TCDL-TL ngày 27.10.2017 của Tổng cục DL về việc triển khai quản lý HDV DL theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật DL 2017.

N.V

Quy định điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch
Đánh giá bài viết *****

Bài viết cùng Chủ đề

Leave a Comment