Sư Thầy THÍCH MINH TUỆ – Vị Sư Được người dân cung kính – 13 Pháp tu khổ hạnh đầu đà

Gọi là “Sư Thầy” thường được các phật tử hoặc người dân hay gọi các nhà sư tu tại chùa. Còn như Thầy Thích Minh Tuệ cũng đã chia sẻ rất khiêm tốn: Ông chỉ là 1 công dân Việt Nam bình thường, học tập theo lời dạy của Đức Phật và xưng là “con” với tất cả mọi người. Người dân gọi là sư thầy vì lòng kính trọng với ông. 1- Tóm tắt tiểu sử của Thầy Thích Minh Tuệ: – Thầy tên thật là Lê Anh Tú,…

Xem chi tiết