BẢO TÀNG QUANG TRUNG, Huyện Tây Sơn – Bình Định

    Nhắc đến bảo tàng quang trung là chúng ta nhớ ngay đến Vị vua Quang Trung – Nguyễn Huệ và Triều đại Tây Sơn. Công lao lớn nhất của vua Quang Trung là đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Bắc-nam, Xoá bỏ sự chia cắt đất nước và đánh đuổi được đại quân xâm lược, đặt nền tảng cho công cuộc thống nhất đất nước của nhân dân ta sau này. Bảo tàng quang trung là nơi sưu tập và trưng bày những di vật quan trọng liên…

Xem chi tiết